8 квітня — Собор Архангела Гавриїла

На Небесех зря Божию славу и на земли с высоты подая благодать, начальниче Ангелов, мудре Гаврииле, Божия славы служителю и мира Божественный поборниче, спасай, соблюдай вопиющия ти: сам буди помощник, и никтоже на ны.

Кондак архангелу Гавриїлу

Сьогодні Православна Церква святкує Собор святого архангела Гавриїла, благовісника нашого спасіння. Архангел Гавриїл – один із семи Архангелів, що посилаються Богом для сповіщення людям великих справ Божих. У перекладі зі староєврейської ім’я «Гавриїл» означає міць Божа, чоловік Божий, фортеця Божа, сила Божа. Архангел Гавриїл кілька разів згадується в Писанні, як Небесний вісник, якого Бог посилає, щоб донести людям Свої плани про порятунок їх роду.

Служіння архангела Гавриїла промислительно направлене Богом на спасіння роду людського, на повернення відпалих від Бога людей до Творця і Вседержителя.  Зважаючи на особливу участь архангела Гавриїла в долях людства, Церква особливо його шанує і оспівує, як «огненных слуг начальника», «лик твой огненный, доброта пречудная». Як у старозавітні, так і в новозавітні часи архангел Гавриїл повідомляє людям спасительне знання, сповіщає про головні події духовної історії людства.

Він пояснив пророкові Даниїлові пророчественні бачення про царів і царства (Дан. 8), про час пришестя Спасителя: «и еще глаголющу ми въ молитвѣ, и се, мужъ Гаврiилъ, егоже видѣхъ въ видѣнiи моемъ въ началѣ, парящь, и прикоснуся мнѣ, аки въ часъ жертвы вечернiя, и вразуми мя, и глагола ко мнѣ, и рече: Данiиле, нынѣ изыдохъ устроити тебѣ разумъ…» (Дан.9:21-27). Він Мойсея навчив у пустелі писанню, повідомив його про початок світу і створення першої людини Адама, повідав йому про життя і діяння колишніх патріархів, розповів про потоп і розділення мов, пояснив йому розташування небесних планет і стихій, навчив його арифметиці, геометрії і всякій премудрості. Архангел Гавриїл сповістив священику Захарії про народження Іоанна Предтечі від безплідної його дружини Єлисавети, що вже була в роках … «явися же ему ангелъ Господень, стоя одесную олтаря кадилнаго: и смутися Захарiа видѣвъ, и страхъ нападе нань. Рече же къ нему ангелъ: не бойся, Захарiе: зане услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисаветь родитъ сына тебѣ, и наречеши имя ему Иоаннъ. И будетъ тебѣ радость и веселiе, и мнози о рождествѣ его возрадуются. Будетъ бо велiй предъ Господемъ: и вина и Сикера не имать пити, и Духа святаго исполнится еще изъ чрева матере своея: и многихъ от сыновъ Израилевыхъ обратитъ ко Господу Богу ихъ. И той предъидетъ предъ ни́мъ дýхомъ и си́лою илiинóю, обрати́ти сердцá отцéмъ на чáда, и противныя въ мудрости праведныхъ, уготовати Господеви люди совершены. И рече Захарiа ко ангелу: по чесому разумю сiе? азъ бо есмь старъ, и жена моя заматорѣвши во днехъ своихъ. И отвѣщавъ ангелъ рече ему: азъ есмь Гаврiилъ предстояй предъ Богомъ, и посланъ есмь глаголати къ тебѣ и благовѣстити тебѣ сiя: и се будеши молчя и не могій проглаголати, до негоже дне будутъ сiя: зане не вѣровалъ еси словесемъ моимъ, яже сбудутся во время свое» (Лк.1:11-19).

Також Архангел Гавриїл з’явився праведній Анні та Іоакиму, який постився в пустелі, і сповістив кожному з них, що вони будуть мати дочку, від віку обрану матір’ю Месії, Яка послужить для спасіння роду людського.

Саме Архангел Гавриїл, після введення в храм Діви Марії, щоденно приносив Їй їжу.

Цей же предстатель Божий, будучи посланий Богом до Назарету, з’явився Пресвятій Діві, що заручена з праведним Йосифом, і сповістив Їй про зачаття Нею Сина Божого: «Въ мѣ́сяцъ же шесты́й пóсланъ бы́сть áнгелъ гаврiи́лъ от Бóга во грáдъ Галилéйскiй, емýже и́мя назарéтъ, къ Дѣ́вѣ обручéннѣй мýжеви, емýже и́мя Иóсифъ, от дóму Дави́дова: и и́мя Дѣ́вѣ Марiáмь. И вшéдъ къ нéй áнгелъ речé: рáдуйся, благодáтная: Госпóдь съ тобóю: благословéна ты́ въ женáхъ. Онá же ви́дѣвши смути́ся о словеси́ егó и помышля́ше, каковó бýдетъ цѣловáнiе сié. И речé áнгелъ éй: не бóйся, Марiáмь: обрѣлá бо еси́ благодáть у Бóга. И сé зачнéши во чрéвѣ, и роди́ши Сы́на, и наречéши и́мя емý Иисýсъ. Сéй бýдетъ вéлiй, и Сы́нъ вы́шняго наречéтся: и дáстъ емý Госпóдь Бóгъ престóлъ Дави́да отцá егó: и воцари́тся въ домý Иáковли во вѣ́ки, и цáрствiю егó не бýдетъ концá. Речé же Марiáмь ко áнгелу: кáко бýдетъ сié, идѣ́же мýжа не знáю? И отвѣщáвъ áнгелъ речé éй: Дýхъ святы́й нáйдетъ на тя́, и си́ла вы́шняго осѣни́тъ тя́: тѣ́мже и раждáемое свято наречéтся Сы́нъ Бóжiй» (Лк.1:26-35).

Архангел Гавриїл явився у сні і Йосипу Обручнику, пояснивши йому, що Отроковиця залишилася невинною, бо Зачаття в ній від Духа Святого… «Иисýсъ Христóво Рождествó си́це бѣ́: обручéннѣй бо бы́вши Мáтери егó Марíи Иóсифови, прéжде дáже не сни́тися и́ма, обрѣ́теся имýщи во чрéвѣ от Дýха свя́та. Иóсифъ же мýжъ ея́, прáведенъ сы́й и не хотя́ ея́ обличи́ти, восхотѣ́ тáй пусти́ти ю́. Сiя́ же емý помы́слившу, сé, áнгелъ Госпóдень во снѣ́ яви́ся емý, глагóля: Иóсифе, сы́не Дави́довъ, не убóйся прiя́ти Марiáмъ жены́ твоея́: рóждшеебося въ нéй, от Дýха éсть свя́та: роди́тъ же Сы́на, и наречéши и́мя емý Иисýсъ: тóй бо спасéтъ лю́ди своя́ от грѣ́хъ и́хъ» (Мт.1:18-21).

А коли Господь наш народився у Вифлеємі, Архангел Гавриїл з’явився пастирям, що стерегли вночі свої стада, і сказав: «И пáстырiе бѣ́ху въ тóйже странѣ́, бдя́ще и стрегýще стрáжу нощнýю о стáдѣ своемъ. И сé áнгелъ Госпóдень стá въ ни́хъ, и слáва Госпóдня осiя́ и́хъ: и убоя́шася стрáхомъ вéлiимъ. И речé и́мъ áнгелъ: не бóйтеся: сé бо благовѣствýю вáмъ рáдость вéлiю, я́же бýдетъ всѣ́мъ лю́демъ: я́ко роди́ся вáмъ днéсь Спáсъ, и́же éсть Христóсъ Госпóдь, во грáдѣ Дави́довѣ: и сé вáмъ знáменiе: обря́щете младéнца пови́та, лежáща въ я́слехъ. И внезáпу бы́сть со áнгеломъ мнóжество вóй небéсныхъ, хвáлящихъ Бóга и глагóлющихъ: слáва въ вы́шнихъ Бóгу, и на земли́ ми́ръ, во человѣ́цѣхъ благоволéнiе» (Лк. 2:8-12).

Архангел Гавриїл попередив Йосипа Обручника про задуми Ірода і повелів утікати до Єгипту з Немовлям та Богородицею: «..Отшéдшымъ же и́мъ, сé, áнгелъ Госпóдень во снѣ́ яви́ся Иóсифу, глагóля: востáвъ поими́ отрочá и Мáтерь егó, и бѣжи́ во Еги́петъ, и бýди тáмо, дóндеже рекý ти: хóщетъ бо И́родъ искáти отрочáте, да погуби́тъ é. О́нъ же востáвъ, поя́тъ отрочá и Мáтерь егó нóщiю, и оти́де во Еги́петъ» (Мт.2:13-14).

«Умéршу же И́роду, сé, áнгелъ Госпóдень во снѣ́ яви́ся Иóсифу во Еги́птѣ, глагóля: востáвъ поими́ отрочá и Мáтерь егó и иди́ въ зéмлю Изрáилеву, изомрóша бо и́щущiи души́ отрочáте. О́нъ же востáвъ, поя́тъ отрочá и Мáтерь егó и прiи́де въ зéмлю Изрáилеву» (Мт.2:19-21).

Жінки-мироносиці почули від нього радісну звістку про Воскресіння Христове. На думку Отців Церкви, Архангел Гавриїл був посланий для підкріплення Спасителя в Гефсиманському саду і для сповіщення Богоматері про Її всечесне Успіння. Хвалебній пісні Божої Матері «Достойно є» навчив інока Афонського монастиря також Архангел Гавриїл.

Тому Церква іменує Архангела Гавриїла служителем чудес і таїн Божих, провісником радості і порятунку, провісником і служителем всемогутності Божественної.

Архангела Гавриїла найчастіше зображують із райською гілкою в руці, принесеною ним Богоматері. Також можна зустріти зображення Вісника Божого із ліхтарем у правій руці, усередині якого горить свіча, а в лівій – із зерцалом із яспису. З зерцалом зображують тому, що Архангел Гавриїл є вісником рішень Божих про порятунок роду людського. Зі свічею в ліхтарі зображують тому, що долі Божі бувають приховані до часу виконання їх і, після втілення їх, осягаються тільки тими, хто неухильно дивиться в зеркало слова Божого і своєї совісті. Саме тому, тим, хто носить ім’я Гавриїл властива та «віра Божа, для якої, – за словом Самого Спасителя, – немає нічого неможливого».

За матеріалами порталу “Православ’я в Україні”, переклад — архімандрит Герман (Кулакевич)

 

Переглядів: 256

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *